Excel grundkurs

Excel grundkurs

Var så god! ANMAQ bjuder på Excel grundkurs online inklusive kursfiler!


Excel grundkurs är en oumbärlig startpunkt för alla som vill bemästra kalkylprogrammet. Kursen fokuserar på grundläggande funktioner och verktyg, vilket ger användarna en stadig grund att bygga på. Du lär dig att skapa, redigera och formatera kalkylblad, samt att använda formler och funktioner för att utföra en mängd olika beräkningar. Dessutom täcker kursen diagramskapande och datavisualisering, vilket är användbart i affärsrapportering och presentationer.


Videor: Introduktion till Excel - grunderna * Summera * Kolumnbredd och radhöjd * Radera * Klippa ut, kopiera och klistra in * Infoga och ta bort rader * Autofyll * Relativa referenser * Absoluta referenser * Funktionerna MAX, MIN och MEDEL * Sortera * Filter * Talformat * Layout * Diagram * Utskrift


Ladda ner kursfilerna


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!