Visualisera

Visualisera

Att kunna visualisera sina data är förstås viktigt. Bra visualiseringar hjälper hjärnan att ”ta in” kalkylernas innehåll. Här får du stifta bekantskap med hur man adderar KPI, hur man skapar en dashboard, hur man utför villkorsstyrd formatering och hur man skapar en 3D-karta.


Videor: KPI, Key Performance Indicator, i Excel * Skapa dashboard * Villkorsstyrd formatering * Visa data från webben i 3D-karta


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!