Skapa mall och inställningar

Skapa mall och inställningar

Vill man använda en arbetsbok som grund för flera arbetsböcker är det vettigt att skapa en mall. Mallen kan sedan användas som förlaga upprepade gånger. I videon ”Mall i Excel i skyddat blad” nedan får du lära dig hur man gör. En del av de viktigaste inställningarna du kan göra i Excel tas också upp här.


Videor: Betrodd plats * Mall i Excel i skyddat blad * Ställa in engelsk visning av tal i Excel


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!