Formler och funktioner

Formler och funktioner

Formler och funktioner är viktiga verktyg för att utföra beräkningar och dataanalys. De möjliggör automatiserad bearbetning av information, från enkla summor till avancerade matematiska operationer. Genom att använda cellreferenser och olika funktioner kan användare skapa dynamiska kalkylblad för att effektivt hantera data, spåra trender och fatta välgrundade beslut.


Videor: Funktionen BETALNING och målsökning * Funktionen ELLER * Funktionen LETARAD med ungefärlig matchning * Funktionen LETARAD och dataverifiering * Funktionen SUMMA.OMF - Beräkna summan i ett område med flera villkor * Funktionen UNIK * Funktionerna ANTAL.OM och SUMMA.OM * Funktionen IFS - även med emoji * Funktionerna MAX, MIN och MEDEL * Index och Passa - Letarad i två dimensioner * Innästling med funktionen OM * Introduktion till Excel - grunderna * Linjär regression * Nuvärde * Slumptal i Excel - funktionerna SLUMP och SLUMP.MELLAN * Summera * Visa formler i Excel * XLETAUPP - en fantastisk letauppfunktion!


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!