Tabeller

Tabeller

Tabeller är förstås en av hörnpelarna i Excel. I videorna nedan kan du bland annat se hur man filtrerar tabeller, skapar en disposition, skapar delsummor och bygger upp pivottabeller.


Videor: Avancerat filter * Delsummor * Filter * Konsekvensanalys: Envärdestabell * Konsekvensanalys: Tvåvärdestabell * Konsolidering av asymmetriska tabeller * Låsa fönsterrutor i Excel - och se rubriker hela tiden * Skapa disposition * Skapa pivottabell * Sortera * Ta bort dubbletter i Exceltabeller * Transponera - "byta ledd" på en tabell


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!