Makron och VBA-programmering

Makron och VBA-programmering


Många processer i det dagliga arbetet med Office på ett företag kan automatiseras och mycket tid kan sparas med hjälp av makron skrivna i programmeringsspråket VBA, Visual Basic For Applications. Du kan själv spela in och spela upp makron men vill du att ett makro ska utföra mer avancerade procedurer behövs programmering.


Nedan hittar du en introduktion till makron och VBA i Excel.


Videor: Spela in och spela upp makron * VBA programmering i Excel - Animera en sinuskurva * VBA programmering i Excel - Anpassad funktion * VBA-programmering i Excel - En sidas bredd vid utskrift i Excel - med ett klick * VBA programmering i Excel - Navigera via kombinationsruta * VBA-programmering i Excel - Skapa en enkel applikation * VBA-programmering i Excel - Skapa en enkel felhanterare


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!