Pivottabeller

Pivottabeller


Pivottabeller används för att sammanställa, analysera och visualisera stora mängder data. Genom att dra och släppa fält kan man aggregera data i förhållandevis små tabeller, pivottabeller. En pivottabell kan alltså sägas vara en sammanfattningstabell av de data den bygger på.


Videor: Pivottabeller - grunderna * Pivottabeller - filtrera med utsnitt * Pivottabeller - gruppera datum * Pivottabeller - gruppera numeriska värden * Pivottabeller - gruppera text * Pivottabeller - pivotdiagram


Ladda ner övningsfiler till videorna


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!