Grunderna i Excel

Grunderna i Excel

Här får du lära dig grunderna i Excel. Viktiga begrepp är bland annat cell, kalkylblad, arbetsbok och formler. Du får också lära dig vad relativa och absoluta referenser är för något och när du ska välja vad. Vill du gå vidare och lära dig Excel på djupet är de begreppen centrala.


Videor: Absoluta referenser * Autofyll * Infoga och ta bort rader, kolumner och celler * Introduktion till Excel - grunderna * Klippa ut, kopiera och klistra in * Kolumnbredd och radhöjd * Summera * Radera * Relativa referenser * Sortera


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!