Excelkurs | Excelkonsult | ANMAQ Excel

din portal i ExcelANMAQ är Excelkonsulten i Stockholm som kan hjälpa dig och ditt företag med allt du kan önska i Excel - Excelkurser, konsultuppdrag i Excel och Excelsupport. ANMAQ bygger sedan drygt tjugo år tillbaka Excelverktyg baserade på Excel VBA för företag som ofta, i många avseenden, kan mäta sig med systemlösningar.


ANMAQ Excel

Klicka på den röda knappen för att prenumerera du också!

ANMAQ Excel - Excelkurs och Excelkonsult


Hej! Anders här!


Det är jag som har skapat ANMAQ Excel och det är jag som håller Excelkurs och är din Excelkonsult om du bokar – ingen annan. Jag höll min första Excelkurs 1997 på WM-data som numera är en del av CGI. Under åren har det blivit en enorm mängd Excelkurser och ännu fler konsultuppdrag i Excel – från 2002 i den egna firman ANMAQ. Om du bokar mig och min firma får du en av Sveriges absolut mest erfarna Excelkonsulter - och jag är dessutom legitimerad lärare så jag har pedagogiken på plats.


Gå gärna in på sidan "Anlita ANMAQ" och preliminärboka så hör jag av mig!


...Och över 4 000 prenumeranter på YouTube-kanalen ANMAQ Excel har det med tiden blivit. Häng på du också! Vad du får? Vänd på frågan, vad får du inte?


Här på sajten finns över 100 videor från ANMAQ Excel kategoriserade. Och inte nog med det:

Här finns fyra kompletta kurser med kursfiler via web:

- Excel grundkurs
- Excel fortsättningskurs

- Pivottabeller
- Power BI grundkurs (ja faktiskt)

Här finns tre nedladdningsbara Excelverktyg - helt gratis. Två varianter av årshjul - ett med en aktivitetsring och ett med två aktivitetsringar. Du fyller i tabeller, klickar - och årshjulet är klart! Det finns också ett Gantt-verktyg som fungerar på motsvarande sätt - fyll i en tabell, klicka, klart! Dessutom finns en veckokalender, ett aktieverktyg och två projektkalenderverktyg som du beställer via formulär. Även dessa är gratis.

Hälsningar

Anders MalmqvistNedan kan du se kursmoment för de två Excelkurser ANMAQ erbjuder utan kostnad via webben. Går du vidare till sidorna för "Excel grundkurs" och "Excel fortsättningskurs" kan du också ladda ner kursfilerna.Excel grundkurs

Klicka på knappen nedan för att komma till "Excel grundkurs" online. Kursen är helt kostnadsfri.

Kursmoment

 • Introduktion till Excel
 • Summera
 • Kolumnbredd och radhöjd
 • Radera
 • Klippa ut, kopiera och klistra in
 • Infoga och ta bort rader, kolumner och celler
 • Autofyll
 • Relativa referenser
 • Absoluta referenser
 • Funktionerna MAX, MIN och MEDEL
 • Sortera
 • Filter
 • Talformat
 • Layout
 • Diagram
 • Utskrift

Gå till kursen

Excel fortsättningskurs

Klicka på knappen nedan för att komma till "Excel fortsättningskurs" online. Kursen är helt kostnadsfri.

Kursmoment

 • Gruppredigering
 • Länka och summera över flera blad
 • Betrodd plats
 • Lägga till och använda knappen "Stäng alla"
 • Länka mellan arbetsböcker
 • Skapa disposition
 • Avancerat filter
 • Delsummor
 • Skapa pivottabell
 • Funktionerna ANTAL.OM och SUMMA.OM
 • Dataverifiering och funktionen LETARAD
 • Funktionen LETARAD med ungefärlig matchning
 • Innästling med funktionen OM
 • Funktionen ELLER
 • Funktionen BETALNING och målsökning
 • Villkorsstyrd formatering
 • Skapa dashboard
 • Spela in och spela upp makron

Gå till kursen


Kategorier av videor med beskrivningar


Klicka på kategorinamnet för att gå till kategorin!Kategori
Beskrivning
Datainhämtning och datahantering
Datainhämtning och datahantering i Excel är grundläggande komponenter för effektiv datanalys. Med Excel kan användare importera och organisera data från olika källor som databaser, textfiler eller webbplatser.
Diagram
Excel är ett kraftfullt verktyg för att skapa diagram. Du kan enkelt visualisera data, till exempel linjediagram, stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan också anpassa diagrammen vilket gör det enkelt att kommunicera data och trender på ett överskådligt sätt.
Formler och funktioner
Formler och funktioner är viktiga verktyg för att utföra beräkningar och dataanalys. De möjliggör automatiserad bearbetning av information, från enkla summor till avancerade matematiska operationer. Genom att använda cellreferenser och olika funktioner kan användare skapa dynamiska kalkylblad för att effektivt hantera data, spåra trender och fatta välgrundade beslut.
Grunderna i Excel
Här får du lära dig grunderna i Excel. Viktiga begrepp är bland annat cell, kalkylblad, arbetsbok och formler. Du får också lära dig vad relativa och absoluta referenser är för något och när du ska välja vad. Vill du gå vidare och lära dig Excel på djupet är de begreppen centrala.
Länkning
Med hjälp av länkning i Excel kan du länka in data från ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok i det kalkylblad du arbetar med. På så sätt slipper du skriva in samma data flera gånger. När ”originaldata” ändras sker också en ändring i de celler där länkarna är placerade.
Makron och VBA-programmering
Många processer i det dagliga arbetet med Office på ett företag kan automatiseras och mycket tid kan sparas med hjälp av makron skrivna i programmeringsspråket VBA, Visual Basic For Applications. Du kan själv spela in och spela upp makron men vill du att ett makro ska utföra mer avancerade procedurer behövs programmering.
Pivottabeller
Pivottabeller används för att sammanställa, analysera och visualisera stora mängder data. Genom att dra och släppa fält kan man aggregera data i förhållandevis små tabeller, pivottabeller. En pivottabell kan alltså sägas vara en sammanfattningstabell av de data den bygger på.
Power BI
Power BI grundkurs är en spännande resa in i datavisualiseringens värld. Denna kurs ger dig förmågan att omvandla data till insiktsfulla rapporter och dynamiska, interaktiva dashboards. Du lär dig att importera data från olika källor, skapa datamodeller och tillämpa beräkningar med DAX. Power BI grundkurs ger dig möjlighet att visualisera företagsdata och ta datadrivna beslut. Dessutom lär du dig hur du publicerar och delar dina rapporter med kollegor och intressenter.
Power Query och Power Pivot
Power Query och Power Pivot är kraftfulla verktyg i Excel. Power Query används för att importera, transformera och ”tvätta” data från olika källor, vilket möjliggör effektiv datahantering. Power Pivot är ett datamodelleringsverktyg i vilket man kan bygga upp pivottabeller med fält från olika tabeller. Det integreras sömlöst med Excel och möjliggör hantering av stora datamängder.
Skapa mall och inställningar
Vill man använda en arbetsbok som grund för flera arbetsböcker är det vettigt att skapa en mall. Mallen kan sedan användas som förlaga upprepade gånger. I videon ”Mall i Excel i skyddat blad” nedan får du lära dig hur man gör. En del av de viktigaste inställningarna du kan göra i Excel tas också upp här.
Statistik
Du kan göra statistiska beräkningar i Excel med hjälp av funktioner som till exempel MAX, MIN och MEDEL och dessutom finns Analys ToolPak som ger dig möjlighet att producera mer avancerad statistik. Du kan också göra en prognos med hjälp av prognosblad i Excel.
Tabeller
Tabeller är förstås en av hörnpelarna i Excel. I videorna nedan kan du bland annat se hur man filtrerar tabeller, skapar en disposition, skapar delsummor och bygger upp pivottabeller.
Talformat och layout
Med hjälp av inställningar för talformat kan du anpassa visningen av tal vad gäller till exempel antal decimaler, valuta och procent. Genom att anpassa layouten av en kalkyl – till exempel genom att justera färgval, välja teckensnitt och lägga till effekter, kan du förbättra läsbarheten och helhetsintrycket av din kalkyl.
Tips och tricks
Här hittar du utvalda tips och tricks i Excel. Bland annat får du lära dig hur man duplicerar i Excel, hur man skriver i flera celler samtidigt och hur man multiplicerar utan formel.
Utskrift
När du skriver ut i Excel kan du anpassa utskrifterna genom att välja bland annat vilka sidor du vill skriva ut, pappersstorlek, orientering och marginaler. Excel erbjuder även möjligheter att lägga till sidhuvuden och sidfötter, samt justera utskriftskvaliteten och utskriftsområdet. Här får du en introduktion till detta.
Visualisera
Att kunna visualisera sina data är förstås viktigt. Bra visualiseringar hjälper hjärnan att ”ta in” kalkylernas innehåll. Här får du stifta bekantskap med hur man adderar KPI, hur man skapar en dashboard, hur man utför villkorsstyrd formatering och hur man skapar en 3D-karta.